A SURPRISE EVERY MONTH

PawStory On PawductBlog!

Pawduct Box เป็นบริการกล่องของขวัญรายเดือนสำหรับน้องหมา ภายในกล่องประกอบไปด้วย ขนม ของเล่น และของใช้น้องหมา อย่างน้อย 5 ชิ้น ซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละเดือน!! ไปดูธีมของเรากันเลย!!
#teampawduct #PawductBox #GiftForDog